Ako citovať

Databáza bola pôvodne publikovaná v časopise Preslia a tu je dostupná vo forme Open Access. Databázu, prosím, citujte nasledovne:

Medvecká J., Kliment J., Májeková J., Halada Ľ., Zaliberová M., Gojdičová E., Feráková V. & Jarolímek I. (2012): Inventory of the alien flora of Slovakia. – Preslia 84: 257–309.